Claustre professors

mestresclaustre

 CURS 2.018-2.019

EDUCACIÓ INFANTIL

Tutor/a 3aA

Lydia Sánchez

Tutor/a 3aB

Maria López

Tutor/a 4aA

Eugènia Torret

Tutoria 4aB

Rita Janer

Tutor/a 5aA

Cata Serra

Tutor/a 5aB

Nines Febrer 

Suport +1

Montse Ortiz

Lola Pons

   
PRIMER CICLE

Tutor/a primer

Glòria Bosch

Tutor/a segon

 Àngels Pons

 
SEGON CICLE

Tutor/a tercer  A

Eva Mus

Tutor/a tercer B

Tónia Mascaró

Tutor/a quart

Marta Sánchez

TERCER CICLE

Tutor/a cinquè A

Tomeu Enrich

Tutor/a cinquè B

Belén de la Rúa

Tutor/a sisè A

Elena Roca

 

Tutor/a sisè B

José Manuel Gavilán

 

   
ESPECIALISTES

Música

Josep Marí

Anglès

Marga Pons

Sabrina

Educació física

Mónica Millán

Pedagogia terapèutica

Cati Pons

Audició i llenguatge

Pili Vidal

Atenció diversitat

 

Religió

 Josefina Hernández